Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana her yıl 28 Nisan’da farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Her yıl, yaklaşık 3 milyon çalışan iş kazası ve işle ilgili hastalıklar nedeniyle  yaşamını yitirmekte, 374 milyon  çalışan iş kazası geçirmektedir. Ne yazık ki, büyük bir çoğunluğu önlenebilir olan işle ilgili kaza ve hastalıklar kabul edilemez boyutlardadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ile, iş kazaları ve işle ilgili hastalıklar nedeniyle yitirilen çalışanların anılması ve işle ilgili sağlık sorunlarının boyutlarına dikkati çekmek suretiyle tüm paydaşlar tarafından önleyici yaklaşımın benimsenmesi, sağlık ve güvenlik kültürünün işyerlerinde, toplumda ve tüm dünyada oluşturulmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Günümüzde teknolojik, çevresel, demografik değişimler çalışma yaşamını yeniden şekillendirmekte, mevcut olanlardan daha önemli ve yeni bazı sağlık riskleri beklenmektedir. ILO tarafından 2019 yılı 28 Nisan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü teması “Güvenli ve Sağlıklı Bir İş Geleceği” olarak belirlenmiştir.  ILO’nun yayımladığı “İşin Geleceğinin Merkezinde Sağlık ve Güvenlik Raporu” yeni riskler olarak, dijitalleşmeye, yeni teknolojilere (örneğin yapay zeka, biyo ve nanoteknolojiler) dikkati çekerek, özellikle stres ile tetiklenen psikososyal risklere ve bulaşıcı olmayan hastalıkların ortaya çıkışına karşı ilgilileri uyarmaktadır. Çalışma koşulları ile beraber, sağlık ve güvenlik tehlikelerinin doğası da değişmektedir.

Yaşanan ve öngörülen tüm zorluklara karşılık olarak, etkili önleme stratejilerine odaklanılmalıdır. Hükümetlerin ve tüm sosyal tarafların  üzerine düşenleri yapması zorunludur. İnsan merkezli yaklaşım gereksinimi, “BM Gündem 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne ulaşılması için de kritik rol oynamaktadır.

İnsani gereksinimlerin karşılanması emek, üretim ve hizmet ile mümkün olmakta, insan ve istihdam vazgeçilmez unsurları oluşturmaktadır.  ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ kavramını çalışma yaşamında yönetimin, üretimin, hizmetin merkezine yerleştirmek, insana verilen değer ile başta iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi iki temel sorunu ortadan kaldırır ya da en aza indirir.

Çalışma yaşamının ve iş süreçlerinin tüm aşamalarında çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleriyle bilgi, tutum, beceri kazandırmak ve korumaya motive etmek, ayrıca etkili, uygun önleyici faaliyetlerin gerçekleştirildiği çalışma ortamlarını sağlamak tüm kurumların vazgeçilmezi olmalı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenleme ve uygulamalar, tüm işyerlerini ve istisnasız tüm çalışanları kapsamalıdır.

Ankara Üniversitesi’nde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çerçevesi çizilen  yetki ve sorumluluklar gereği, akademik ve idari çalışanlarımızla birlikte öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın eğitim-öğretim, araştırma, hizmet faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ortamların sağlık ve güvenlik açısından iyileştirilmesi, tehlikelerin en aza indirilmesi için yönetsel, tıbbi ve teknik çalışmaları Ankara Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ve Ekipleri ile sürdürmektedir. Tüm çalışanlarımızın, sağlık ve güvenlik konularını, yaptığı işin bir parçası olduğunu bilerek, risk yaklaşımını benimseyerek, önleme ve koruma bilinciyle sahiplenmesi ile sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi ilkelerimizdir.

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününün Üniversitemizde güvenlik farkındalığını ve bağlılığını artırması ve bu konudaki çalışmalara katkı vermesi umuduyla bilgilerinize saygılarımızla sunarız.