Neşe ÖZMEN
Şef

Ergin GENÇER
Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi İSG Kurulu C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
E-posta: egencer@ankara.edu.tr
Tel: +90 (312) 212 60 40 / 2086

Esra KILIÇ
Memur
E-posta: esrkilic@ankara.edu.tr
Tel: +90 (312) 212 60 40 / 2083

Muhammed Ali ACAR
Memur
E-posta: maacar@ankara.edu.tr
Tel: +90 (312) 212 60 40 / 2082