Ankara Üniversitesi, tüm çalışanları ve paydaşları için bedenen ve ruhen sağlıklı ve güvende olacakları bir çalışma, öğrenme, yaşama ortamı oluşturmak için bütün tedbirleri almayı ve uygulamaları hayata geçirmeyi öncelikli bir hedef olarak benimsemiştir. Bu doğrultudaki faaliyetlerini yönlendiren temel ilkeler şunlardır:

 

  1. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile risk temelli, proaktif bir yaklaşımla, iş kazası ve işle ilgili hastalıkları önlemeyi öncelikli yaklaşım olarak benimsemek, bu yöndeki çalışmaları yürütmek ve desteklemek,

 

  1. Üniversitenin tüm birimlerinde güvenlik kültürünü yerleştirerek, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini tanıtarak, bu konudaki çalışmaları tüm çalışanların sahiplenmesini, desteklemesini ve katılmasını sağlamak,

 

  1. Meslek hastalıklarının tespiti, bildirimi ve önlenmesini sağlayacak çalışmalara katkı sağlamak,

 

  1. Bütün çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, sağlığı koruma, geliştirme ve sürdürmeye yönelik hizmetler sunmak,

 

  1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde üniversite içinde görev alan birimlerin, birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak, ayrıca üniversite içinde ve dışındaki kişi, birim ve kurumların iletişim ve işbirliğini sağlamak, ortak çalışmalarını teşvik etmek,

 

  1. İş sağlığı ve güvenliği konusuna katkı sağlayacak bilimsel araştırmaları desteklemek,

 

  1. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını gerektiğinde yeniden düzenlemek ve geliştirmek üzere yasal, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,

 

  1. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini kapsamlı, sürekli ve nitelikli olarak almalarını sağlamak,

 

  1. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri yetiştirmeye yönelik, işveren ve işveren temsilcilerine yönelik eğitimler ve benzeri, gereksinim duyulan gruplara yönelik ve gereksinim duyulan konularda eğitimler düzenlemek,

 

  1. Öğrencilerin gerek üniversite ortamında, gerek eğitim aldıkları alanlara özgü, mezuniyet sonrası gereksinim duyacakları iş sağlığı ve güvenliği bilgisi temelini edinecekleri etkinlikler düzenlemek, lisans ve lisansüstü düzeylerde programlar ve dersler açılmasını teşvik etmek.