6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Üniversitemizin çok tehlikeli sınıfında yer alan birimlerinde görev yapan akademik ve idari personele yönelik olarak 14 Haziran 2014 – 11 Ocak 2015 tarihleri arasında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programları” yedi ayrı kez düzenlenmiş ve eğitime toplam 3520 personelimiz katılmıştır.  Daha sonra düzenlenen  “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Program”ları ise Üniversitemizin her bir kampüsü için oluşturulmuş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca düzenlenmiştir. Rektörlüğümüzce İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulları Üyelerine yönelik olarak 25-26.03.2015 ve 09-10.03.2017 tarihlerinde;  Üniversitemizin Ankara’nın ilçelerinde bulunan Yüksekokullarının çalışanlarına yönelik olarak 08.01.2016 ve 14.01.2016 tarihlerinde eğitimler düzenlenmiştir.